قرآن  رهنما By Vahid Reza Rahnama

قرآن رهنما

By Vahid Reza Rahnama

  • Release Date: 2014-01-19
  • Genre: Islam
Score: 4.5
4.5
From 17 Ratings

قرآن رهنما By Vahid Reza Rahnama. Normally, this book will cost you Free, Here you can download thousands of books in PDF file format for free without needing the extra spent money. Click the download button above or alternative link below to download thousands of books in PDF file format.

Description

كتاب الكترونيكي پيوست، شرح منظوم آیات قران مجید (بدون تفسیر) در قالب ۱۶۵۰۰ بیت شعر فارسی می باشد. نهایت سعی و تلاش به عمل آمده تا ضمن این که نکته ای اضافه و کم درج نگردد، بیان مطلب ساده و روان باشد. مخاطب خاصِ این مجموعه، علاقمندان به اشعار فارسی می باشند. توصیه می گردد هنگام مطالعه اشعار، آیه ی ذیربط نیز قرائت و درباره آن تفکر به عمل آید(...افلا تعقلون). امید است برای استفاده کنندگان مفید به فایده باشد "آب دریا را اگر نتوان کشید    پس به قدر تشنگی باید چشید"

وحید رضا رهنما

Quran Majid - Ba Sharhe Manzoome Ayat
Quran Majeed with Persian Poetic Translation of Each Verse